Zakończył się drugi etap rekrutacji gmin

Zakończył się drugi etap rekrutacji gmin do udziału w projekcie „Podkarpacka Kultura bez barier”.

Spośród 15 gmin wyłoniono 5, które spełniły wymogi przyjętych kryteriów uczestnictwa w projekcie:

  • lokalizacja poza dużymi miastami,
  • położenie przy pasie przygranicznym,
  • zaangażowanie przedstawicieli mniejszości etnicznych i/lub narodowych w realizację wydarzeń,
  • finansowy wkład własny.

Gminy, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie:

  • Gmina Świlcza,
  • Gmina Kołaczyce,
  • Gmina Niwiska,
  • Gmina Narol.
  • Gmina Czarna Łańcucka

Serdecznie gratulujemy wszystkim gminom!

Już 3 lipca, prace nad budowaniem strategii w obszarze kultury rozpocznie 5 zespołów z tych niezwykłych miejsc na mapie Podkarpacia.

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.

Skip to content