„Polsko-ukraińskie siostrzeństwo” to projekt prowadzony przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin wraz z partnerem Norsensus Mediaforum, który ma za zadanie:

 

 • Zwrócić uwagę na problem dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć oraz narodowość;
 • Zwiększyć umiejętność reagowania na agresywne zachowanie, krzywdę, nieposzanowanie granic, nadużycie itd.;
 • Rozwinąć wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji ze względu na różnice kulturowe oraz pokazać negatywne skutki dyskryminacji dla całego społeczeństwa;
 • W praktyczny sposób nauczyć uczestników projektu, jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe, jak budować dialog oparty na wartościach demokratycznych i jak wspierać najbardziej narażone grupy.

 

Projekt jest skierowany do dziewczyn w wieku od 15 do 18 lat z Polski i Ukrainy mieszkających lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego oraz 16 edukatorów/rek: osób zawodowo pracujących z młodzieżą  (nauczycieli, pracowników bibliotek, domów kultury, NGO itp.).

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

 • Festiwal siostrzeński,edukacyjne wydarzenie otwarte, gdzie zostanie stworzona przestrzeń do interaktywnych działań, nowej wiedzy i refleksji nad wykluczeniem w codziennym życiu. 
 • Warsztaty dla dziewczyn i edukatorów/rek związanych z przemocą ze względu na płeć i pochodzenie;
 • Obóz – 7-dniowe szkolenia od wysoko wykwalifikowanych trenerów na tematy antydyskryminacyjne. Na uczestniczki czeka miła atmosfera, profesjonalna wiedza, panele dyskusyjne oraz praktyczne ćwiczenia;
 • Inicjatywy społeczne związane z tematyką antydyskryminacji i równości płci przedstawione w formie warsztatów, wydarzeń dla lokalnej społeczności (przykładowe inicjatywy: teatralna, filmowa, fotograficzna, happeningowa itd.)
 • Kampanie społeczne, których celem jest zachęcenie opinii publicznej do dialogu na temat praw kobiet.

 

Chcemy stworzyć atmosferę siostrzeństwa i wzajemnego zrozumienia, a także zbudować międzynarodowe relacje, żeby zwrócić uwagę na stereotypy, uprzedzenia i oczekiwania względem płci i pochodzenia. Chcemy motywować uczestniczki, by miały siłę i odwagę do podejmowania działań, wyrażania siebie, swoich poglądów, a także wykształcenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

Wszystkie aktywności będą odbywać się na terenie Rzeszowa i okolic. 

Udział w projekcie jest całkowicie darmowy.

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

 

Wartość projektu – 114 995,20 EUR

„Polsko-ukraińskie siostrzeństwo” – це проект, який реалізується „Підкарпатською Асоціацією для Активних Сімей” спільно з партнером Norsensus Mediaforum, метою якого є:

 

 • Звернути увагу на проблему дискримінації й насильства за ознакою статі та походження;
 • Підвищити здатність реагувати на агресивну поведінку, заподіяння шкоди, зневагу до кордонів й зловживання і т.д.;
 • Поширити знання про механізми дискримінації на основі культурних відмінностей та показати його негативні наслідки для всього суспільства;
 • Навчити учасників проекту, як практично вирішувати кризові ситуації, як будувати діалог на основі демократичних цінностей, а також як підтримувати найбільш вразливі групи населення.

 

Проект спрямований на дівчат віком від 15 до 18 років з Польщі та України, які проживають або навчаються у Підкарпатському воєводстві, а також на 16 освітян: людей, які співпрацюють з молоддю (вчителів, працівників бібліотек, культурних центрів, громадських організацій тощо).

 

Під час проекту відбуватимуться:

 • Фестиваль сестринський – це відкрита освітня подія, під час якої буде створено простір для інтерактивних активностей, набуття нових знань та рефлексії про виключення у повсякденному житті;
 • Семінари для дівчат та освітян на теми дискримінації за ознакою статі й походження; 
 • Табір – це 7-денне навчання за участю висококваліфікованих тренерів, де будуть розібрані антидискримінаційні теми. Учасниць чекає приємна атмосфера, професійні знання, дискусійні панелі та практичні завдання;
 • Соціальні ініціативи, пов’язані з темою антидискримінації за ознакою статі й походження, які представлені у форматі семінарів, подій для місцевої громади (наприклад у форматі театру, кіно, фотографії, хепенінгу тощо);
 • Соціальні кампанії, ціллю яких є формування громадської думки та діалогу на тему прав жінок.

 

Ми хочемо створити атмосферу сестринства та взаєморозуміння, а також побудувати міжнародні відносини, щоб привернути увагу до стереотипів, упереджень та очікувань щодо статі та походження. Ми хочемо мотивувати учасників сміливо діяти, мати відвагу проявляти себе й свої погляди, а також розвивати вміння долати складні ситуації.

 

Усі заходи відбуватимуться у Жешуві та його околицях. 

Участь у проекті повністю безкоштовна.

 

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном і Норвегією разом з Фондом EOG в рамках Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

 

Вартість проекту: 114 995,20 EUR

Działania realizowane w projekcie "Dziewczęcy łącznik" wygenerowały pozytywną energię za pośrednictwem, której uczestniczki biorące w nim udział mogły doświadczyć budującej siły kobiet. Dziewczęta w pełnej wsparcia oraz zrozumienia atmosferze, opartej na bezpieczeństwie i zaufaniu rozwijały swoją pewność siebie, kreatywność, odporność psychiczną na stres, współpracę, komunikację oraz wszystkie swoje mocne strony. To doskonały projekt, gdzie można było poczuć, że warto wciąż się inspirować i poznawać nowe narzędzia. Tworzyć niepowtarzalne zdarzenia i jakości- odważnie z sercem.

Magdalena Ż

Edukatorka

"Dziewczyny Budują" to absolutnie genialny projekt! Na Obozie Mocy była okazja do nauczenia się wielu ciekawych i wartościowych rzeczy oraz nie zabrakło przestrzeni i czasu na poznanie pozostałych cudownych uczestniczek :).

Joanna C

Uczestniczka

Obóz "Dziewczyny budują" to niezwykle ważne, potrzebne i właściwe niezbędne wydarzenie, by dziewczyny poczuły moc sprawczą, wiedziały, jak wykorzystać swój potencjał oraz poznały narzędzia, dzięki którym będą chroniły i budowały siebie, a także wspierały innych. Podobne wydarzenia powinny być normą w obecnej rzeczywistości, w której młodzież rozpaczliwie poszukuje autorytetu i no właśnie...poszukuje. Obóz staje się pewnego rodzaju azymutem. Cenna każda chwila, relacja, aktywność.

Ewa S

Edukatorka

Inicjatywa "Dziewczyny budują" buduje nie tylko młodzież, ale też wartościowy zespół edukatorek. Polecam serdecznie uczestnictwo.

Flexi L

Edukatorka

Projekt "Dziewczyny budują" jest świetną inicjatywą skierowaną do kobiet, tych młodszych i starszych. Ciekawy merytoryczny warsztat przeprowadzony w niestandardowy sposób, czekam na więcej. :))

Eliza N

Uczestniczka

Moja córka brała udział w projekcie organizowanym przez PSAR i wróciła bardzo zadowolona. Dlatego zachęcam do współpracy z tą organizacją.

Kamila M

Mama uczestniczki
Skip to content