Trwa drugi etap rekrutacji gmin do projektu „Podkarpacka Kultura bez barier”.

Psar.pl » Projekty » Podkarpacka Kultura bez barier » Trwa drugi etap rekrutacji gmin do projektu „Podkarpacka Kultura bez barier”.

Trwa drugi etap rekrutacji gmin do projektu „Podkarpacka Kultura bez barier”.

Wystartowaliśmy z innowacyjnym projektem „Subcarpathian Culture without barriers” – „Podkarpacka kultura bez barier”.

W ubiegłym tygodniu, w ramach drugiego etapu rekrutacji do projektu „Podkarpacka Kultura bez barier” odwiedziliśmy gminy Dukla, Brzyska oraz Kołaczyce. Podczas spotkań rozmawialiśmy o perspektywach współpracy, zbadaliśmy potrzeby gmin i jej warunków uczestnictwa w projekcie.

Naszym celem jest wsparcie gmin w uwydatnieniu potencjału kulturowego regionu ????

Działamy dalej! ????

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.

Skip to content