Psar.pl » Parasol dla Ukrainy

Parasol to grupa organizacji działających na rzecz pomocy uchodźcom, do której należy Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin. Parasol jest oddolną, apolityczną i spontaniczną odpowiedzią podkarpackich organizacji pozarządowych i aktywistów na obecną sytuację w Ukrainie. Niesie wszechstronną pomoc poszkodowanym i potrzebującym uchodźcom oraz organizacjom działającym na ich rzecz.

Wszyscy, łącznie z PSAR-em, w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań podjęliśmy się wyzwania związanego z aklimatyzacją uchodźców, zapewnienia im dostępu do pomocy psychologicznej, medycznej i edukacji.

W ramach projektu Parasol dla Ukrainy finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podjęliśmy się realizacji następujących wydarzeń, które odbyły się w Centrum Rozwoju Psychofizycznego TUTU:

  •   integrujące zajęcia animacyjne realizowane przez zespół animatorów KK Kids: 11 – 12.06.2022;
  •   występ Klaunów bez Granic: 23.06.2022,
  •   rowerowe show Krystiana Herby: 19.07.2022,
  •   zajęcia integracyjne dla dzieci pracowników ukraińskich elektrowni jądrowych i polskich dzieci: 16 – 17.08.2022,
  •   aktywne piątki realizowane przez zespół animatorów Mini Brain Academy: 29.07.2022, 05.08.2022, 12.08.2022, 19.08.2022, 26.08.2022.
Skip to content