Podkarpacka kultura bez barier

Czym jest Podkarpacka kultura bez barier?
To międzynarodowy projekt skierowany na wsparcie i rozwój lokalnej kultury i zachowaniu dziedzictwa kulturowego w podkarpackich gminach. Do projektu zakwalifikowały się gminy: Czarna (k. Łańcuta), Kołaczyce, Świlcza, Narol, Niwiska. Artyści, działacze kulturalni, oraz urzędnicy zaangażowani w życie kulturalne tych miejscowości mieli okazję uczestniczyć w serii szkoleń, warsztatów oraz w wyjątkowej wizycie studyjnej w Norwegii.

Co chcemy osiągnąć?
Naszym celem jest poznanie i wdrożenie nowoczesnych metod promowania kultury. Pragniemy, aby mieszkańcy gmin biorących udział w projekcie, mieli dostęp do narzędzi wspierających ich rozwój artystyczny i przedsiębiorczość kulturalną.

Jak to zrealizujemy?
Dla każdej z gmin przygotujemy spersonalizowane, długoterminowe strategie rozwoju publiczności i przedsiębiorczości kulturalnej. Te plany będą stanowiły solidny fundament dla organizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych, które integrują społeczność i podnoszą wartość dziedzictwa kulturowego. Na podstawie opracowanych strategii, każda z gmin organizuje również innowacyjne wydarzenie kulturalne.

Razem możemy więcej!
Tworzymy otwarte, inspirujące środowisko kultury! Dowiedz się więcej o naszym projekcie na stronie kultura.psar.pl i wspólnie promujmy dziedzictwo kulturowe Podkarpacia.

DSC01234 (1)

”Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej Integracji społecznej”.

Partner projektu:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture Without Barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 411132,32 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 2208099,22 PLN.

 

Więcej informacji oraz wszystkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie:

Iwona

Iwona Królikowska
Koordynatorka projektu

i.krolikowska@psar.pl

+48 726 720 500

Więcej informacji oraz wszystkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie:

Iwona Królikowska
Koordynatorka projektu

i.krolikowska@psar.pl

+48 726 720 500

Skip to content