Z inicjatywy Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin i UNHCR powstał projekt Szkoła, która łączy. W ramach projektu realizowane będą warsztaty z nauczycielami oraz uczniami, a jeśli zajdzie taka potrzeba to również z rodzicami uczniów. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli chcących lepiej odnaleźć się w sytuacji klas łączonych: polsko – ukraińskich.

 

Priorytetem w tym projekcie są dzieci zarówno polskie, jak i ukraińskie. Aby jednak uczniowie byli jeszcze lepiej zaopiekowani, pokierowani w trudnej sytuacji, rozpoznamy potrzeby i trudności Szkoły, udoskonalimy kompetencje nauczycieli w klasach polsko – ukraińskich i ukraińskich.     

    

Ważnym etapem naszego projektu jest współpraca pomiędzy nauczycielami i pedagogami a naszymi edukatorami. To od Was dowiemy się, w trakcie warsztatów, w jakich obszarach codziennej pracy pojawiają się trudności i w jakim kierunku poprowadzić zajęcia. Zależy nam na tym, aby usprawnić komunikację między dziećmi (dzieci polskie z dziećmi z Ukrainy), między nauczycielami a dziećmi oraz między nauczycielami a rodzicami. Jesteśmy elastyczni: wraz z nauczycielami i pedagogami wypracujemy indywidualny tok warsztatów i podejmowanych zagadnień.

 

Stałymi elementami projektu są co najmniej trzy warsztaty, konsultacje i mediacje. Zmienny natomiast będzie temat. Innych kwestii będą dotyczyły warsztaty z nauczycielami, a inne tematy poruszone z uczniami. Zależy nam także na definiowaniu problemów, z jakimi zmagają się nauczyciele i uczniowie – a to możliwe będzie właśnie podczas spotkań warsztatowych.

 

UCZNIOWIE są dla nas najważniejsi. Zaplanowaliśmy dla nich warsztaty związane z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym. Porozmawiamy o integracji, rozpoznawaniu konfliktów i metodach radzenia sobie z nimi, poruszymy kwestie emocji, omówimy sobie jakie trudności towarzyszą podczas codziennej nauki. Poruszymy kwestie związane z budowaniem relacji a także dialogu. 

Możliwe będą indywidualne konsultacje naszych specjalistek z danym dzieckiem.

Możliwe będą również mediacje na poziomach: nauczyciel – rodzic, uczeń – rodzic, nauczyciel – uczeń.

 

NAUCZYCIELE otrzymają wsparcie w formie certyfikowanych warsztatów, podczas których wzbogacą swoją wiedzę dotyczącą treści antydyskryminacyjnych. Będziemy rozmawiać na tematy włączania się ukraińskich uczniów do realiów i systemu polskiej szkoły, rozbudujemy tematy dotykające kwestii trudnych – safeguardingu*.  W czasie konsultacji zapoznamy się z głównymi problemami, na jakie trafiają nauczyciele w pracy z dziećmi z Ukrainy i w relacji uczniów polskich z uczniami z Ukrainy.

Możliwe będą również mediacje na poziomach: nauczyciel – rodzic, uczeń – rodzic, nauczyciel – uczeń.

 

RODZICE zostaną objęci wparciem merytorycznym poszerzającym świadomość i wiedzę kompetencji rodzicielskich. Dowiedzą się też o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Przypomnimy o prawidłowościach w rozwoju dzieci i młodzieży, a także pokażemy jak rozpoznawać trudności. Konsultacje głównie będą dotyczyły bieżących spraw i rozterek.

Możliwe będą również mediacje na poziomach: nauczyciel – rodzic, uczeń – rodzic, nauczyciel – uczeń.

 

*safeguarding – ochrona przed nadużyciami, krzywdami i zaniedbaniami

 

Podczas projektu Szkoła, która łączy:

  • Pokażemy, jak rozpoznać zachowania dyskryminacji, przemoc psychiczną i agresję;
  • Nauczymy, jak właściwie budować relację polsko – ukraińskich dzieci
  • Omówimy różnice kulturowe;
  • Oswoimy Rodziców i Dzieci z tym, w jaki sposób prowadzić dyskusję i dialog;
  • Przedstawimy treści antydyskryminacyjne i definicję safeguardingu;
  • Skupimy się na nazywaniu problemu i emocji, by nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
  • Wprowadzimy w problem mobbingu rówieśniczego;
  • Poszerzymy wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży;
  • Wzmocnimy kompetencje rodzicielskie;
  • Poszerzymy świadomość w zakresie reagowania na pojawiające się trudności.

 

Jeśli projekt Szkoła, która łączy jest dla Waszej Szkoły, po więcej informacji zapraszamy:

 

Barbara Michalik
+48 726 720 081
b.michalik@psar.pl

Koordynator projektu

 

 

 

 

Skip to content