Dziewczyny na tle flag

Kampania społeczna „Młody Głos Ma Moc”

Kampanie społeczne

Kampania społeczna „Młody Głos Ma Moc”

„Młody Głos Ma Moc” to wyjątkowa kampania społeczna skierowana do młodych osób, zwłaszcza dziewcząt. Ponieważ duża liczba młodych kobiet czuje, że nie jest odpowiednio reprezentowana w życiu społecznym i politycznym, jak również nie ma realnego wpływu na to co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Kampania ta, ma celu zachęcenie ich, aby już od najmłodszych lat śmiało angażowały się w życie społeczne i polityczne. np. poprzez wzięcie udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta lub Gminy. To bardzo ważne aby młodzi ludzi podejmowali decyzję, które mają wpływ na rozwój miejscowości w której mieszkają..

Kampania została opracowana i przygotowana przez grupę dziewcząt biorących udział w projekcie „Dziewczyny budują” przy wsparciu Trenerki antydyskryminacyjnej Agnieszki Caban


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Skip to content