Kampania społeczna „Rozmowa = Życie”

Kampanie społeczne

Kampania społeczna „Rozmowa = Życie”

Kampania społeczna ROZMOWA = ŻYCIE została skierowana do nastolatek i nastolatków, a także osób z ich bliskiego otoczenia czyli rodziców, nauczycieli, przyjaciół i rówieśników. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na problemy z jakimi boryka się współczesna młodzież Kampania porusza temat problemów psychicznych, które są często przyczyną depresji i podejmowania prób samobójczych.
To również zaproszenie młodzieży do rozmowy o swoich kłopotach, o tym co ich martwi i trapi, jak również apel do osób z bliskiego środowiska aby baczniej obserwowali i zwracali uwagę na sytuacje kryzysowe, w której znajdują się młodzi ludzie.

Kampania została opracowana i przygotowana przez grupę dziewcząt biorących udział w projekcie „Dziewczyny budują” przy wsparciu Trenerki antydyskryminacyjnej Agnieszki Caban


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Skip to content