Agnieszka Caban: „Jako społeczeństwo mamy bardzo niską świadomość na temat dyskryminacji”

Psar.pl » Projekty » Sisterhood » Agnieszka Caban: „Jako społeczeństwo mamy bardzo niską świadomość na temat dyskryminacji”

Agnieszka Caban: „Jako społeczeństwo mamy bardzo niską świadomość na temat dyskryminacji”

Partner projektu: Norsensus Mediaforum

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Skip to content