W poszukiwaniu inspiracji kulturalnych, czyli wizyta studyjna podkarpackich gmin w Oslo. Zobacz wideo.

Psar.pl » Projekty » Podkarpacka Kultura bez barier » W poszukiwaniu inspiracji kulturalnych, czyli wizyta studyjna podkarpackich gmin w Oslo. Zobacz wideo.

W poszukiwaniu inspiracji kulturalnych, czyli wizyta studyjna podkarpackich gmin w Oslo. Zobacz wideo.

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.

Skip to content