Podsumowaliśmy projekt „Polsko-ukraińskie siostrzeństwo”

Psar.pl » Projekty » Sisterhood » Podsumowaliśmy projekt „Polsko-ukraińskie siostrzeństwo”

Podsumowaliśmy projekt „Polsko-ukraińskie siostrzeństwo”

Partner projektu: Norsensus Mediaforum

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Skip to content