Arteterapia

To metoda terapeutyczna i rozwojowa z udziałem twórczości, sztuki. Wykorzystuje różne formy plastyczne, muzyczne, literackie, teatralne i inne.

Arteterapia daje przestrzeń do odkrywania zrozumienia i akceptacji samej siebie i swoich potrzeb. 

Arteterapia pozwala na niewerbalną (bez użycia słów) komunikację z samym sobą oraz innymi osobami. Jest idealnym rozwiązaniem zwłaszcza wtedy, gdy mamy trudność w opowiadaniu o sobie, swoich marzeniach, potrzebach, problemach i emocjach. Ułatwia lepszą integrację wewnętrzną z sobą samym i z innymi osobami. Pozwala lepiej poznać siebie, odkryć swoje mocne strony, które można wykorzystać i rozwinąć.

Aby wziąć udział w arteterapii nie trzeba mieć talentu plastycznego ani zmysłu artystycznego. Ważny jest sam proces tworzenia a nie efekt końcowy. Praca twórcza w połączeniu z rozmową pomagają lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i postawy.

Dla kogo?

Dla kobiet, które:

 • chcą zrozumieć siebie i lepiej radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia, a także spojrzeć na nie z innej, szerszej perspektywy,
 • mają trudność w wyrażaniu siebie i swoich emocji jedynie za pomocą słów,
 • chcą podnieść jakość swojego życia, ponieważ doświadczają różnorodnych trudności, związanych np. z hiper aktywnością, napięciem emocjonalnym, nieśmiałością, wysoką wrażliwością, brakiem umiejętności wyrażania emocji, trudnymi doświadczeniami, problemami zdrowotnymi, rozwojowymi czy też związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym.

Co zyskasz?

 • wzrośnie Twoje poczucie sprawczości. na niej wybrać materiały i kolory, na których chcemy pracować.
 •  skorygujesz przygnębiające myśli. 
 • możliwość ekspresji swoich emocji, myśli, zaznaczenia swojego realnego, niepowtarzalnego śladu, niewerbalnej komunikacji, poczucie rozwoju, sprawstwa i osiągnięcie celu.

Jak to robimy w TUTU?

Arteterapia w Centrum TUTU realizuje swoje założenia poprzez sztuki wizualne, często wykorzystując elementy:

 • muzykoterapii aktywnej (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce improwizacja) oraz receptywnej (słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja);
 • dramatoterapii (teatru, dramy – odgrywanie różnych ról społecznych w improwizowanych sytuacjach, pantomimy);
 • choreoterapii (taniec, ruch);
 • biblioterapii (użycie wyselekcjonowanych lub specjalnie tworzonych materiałów czytelniczych w celach terapeutycznych, np. bajkoterapia);

Punktem wyjścia do projektowania i realizacji zajęć jest diagnoza potrzeb indywidualnych/ grupowych celów. Zajęcia bazują na rozwojowym i terapeutycznym działaniu sztuki i procesu tworzenia, ale też często na doświadczeniu bycia w grupie osób o podobnych wyzwaniach, celach, potrzebach, na podobnym etapie życiowym, w którym można (od)budować poczucie wspólnoty, akceptacji i własnej wartości.

 

Prowadzące

 

Marta Kacała-Kowalska

Arteterapeutka

Marina Tkachenko

Psycholożka Rodzinna

Jesteś zainteresowana/y?

Czujesz, że potrzebujesz zmiany? Zapisz się na pierwszą wizytę!

Arteterapia

To metoda terapeutyczna i rozwojowa z udziałem twórczości, sztuki. Wykorzystuje różne formy plastyczne, muzyczne, literackie, teatralne i inne.

Arteterapia daje przestrzeń do odkrywania zrozumienia i akceptacji samej siebie i swoich potrzeb. 

Arteterapia pozwala na niewerbalną (bez użycia słów) komunikację z samym sobą oraz innymi osobami. Jest idealnym rozwiązaniem zwłaszcza wtedy, gdy mamy trudność w opowiadaniu o sobie, swoich marzeniach, potrzebach, problemach i emocjach. Ułatwia lepszą integrację wewnętrzną z sobą samym i z innymi osobami. Pozwala lepiej poznać siebie, odkryć swoje mocne strony, które można wykorzystać i rozwinąć.

Aby wziąć udział w arteterapii nie trzeba mieć talentu plastycznego ani zmysłu artystycznego. Ważny jest sam proces tworzenia a nie efekt końcowy. Praca twórcza w połączeniu z rozmową pomagają lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i postawy.

Dla kogo?

Dla kobiet, które:

 • chcą zrozumieć siebie i lepiej radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia, a także spojrzeć na nie z innej, szerszej perspektywy,
 • mają trudność w wyrażaniu siebie i swoich emocji jedynie za pomocą słów,
 • chcą podnieść jakość swojego życia, ponieważ doświadczają różnorodnych trudności, związanych np. z hiperaktywnością, napięciem emocjonalnym, nieśmiałością, wysoką wrażliwością, brakiem umiejętności wyrażania emocji, trudnymi doświadczeniami, problemami zdrowotnymi, rozwojowymi czy też związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym.

Co zyskasz?

 • wzrośnie Twoje poczucie sprawczości. na niej wybrać materiały i kolory, na których chcemy pracować. 
 • skorygujesz przygnębiające myśli. 
 • możliwość ekspresji swoich emocji, myśli, zaznaczenia swojego realnego, niepowtarzalnego śladu, niewerbalnej komunikacji, poczucie rozwoju, sprawstwa i osiągnięcie celu.

Jak to robimy w TUTU?

Arteterapia w Centrum TUTU realizuje swoje założenia poprzez sztuki wizualne, często wykorzystując elementy:

 • muzykoterapii aktywnej (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce improwizacja) oraz receptywnej (słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja);
 • dramatoterapii (teatru, dramy – odgrywanie różnych ról społecznych w improwizowanych sytuacjach, pantomimy);
 • choreoterapii (taniec, ruch);
 • biblioterapii (użycie wyselekcjonowanych lub specjalnie tworzonych materiałów czytelniczych w celach terapeutycznych, np. bajkoterapia);

Punktem wyjścia do projektowania i realizacji zajęć jest diagnoza potrzeb indywidualnych/ grupowych celów. Zajęcia bazują na rozwojowym i terapeutycznym działaniu sztuki i procesu tworzenia, ale też często na doświadczeniu bycia w grupie osób o podobnych wyzwaniach, celach, potrzebach, na podobnym etapie życiowym, w którym można (od)budować poczucie wspólnoty, akceptacji i własnej wartości.

Prowadzące

 

Marina Tkachenko

Psycholożka Rodzinna

Marta Kacała-Kowalska

Arteterapeutka

Jesteś zainteresowana/y?

Czujesz, że potrzebujesz zmiany? Zapisz się na pierwszą wizytę!

Zapisz się na zajęcia!

Czujesz, że potrzebujesz zmianyZapisz się na pierwszą wizytę!

Kontakt

Adres

Godziny otwarcia

  Zapisz się na zajęcia!

  Czujesz, że potrzebujesz zmiany? Zapisz się na pierwszą wizytę!

  Kontakt

  Adres

  Godziny otwarcia

   Skip to content