Image Alt

PSAR

  /  Aktualności   /  Miliony na podkarpacką kulturę

Miliony na podkarpacką kulturę

Odtworzenie warsztatu drzeworytniczego sprzed setek lat, interaktywne zwiedzanie ruin zamku Golesz czy historia regionu utkana na krosnach – to tylko kilka przykładów na rozwój i promocję podkarpackich gmin, które udało się zrealizować dzięki Funduszom Norweskim.
Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin wraz z partnerem z Oslo – Norsensus Mediaforum, kończy realizację projektu „Podkarpacka Kultura bez Barier”, na który udało się zdobyć ponad 2 mln złotych. W pięciu podkarpackich gminach zbadano potrzeby lokalnej społeczności, stworzono i wdrożono strategię rozwoju kultury oraz przeprowadzono innowacyjne wydarzenia.
– Dzięki takim projektom władze gmin nie muszą się praktycznie o nic martwić. My zdobywamy pieniądze i zapewniamy zespół szkoleniowy. Gmina musi mieć tylko pomysł i kilka zaangażowanych osób, które podejmą się jego realizacji – mówi Monika Marković, prezeska Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin.
Odkryć dziedzictwo kulturowe
W projekcie wzięły udział gminy: Świlcza, Kołaczyce, Niwiska, Narol i Czarna koło Łańcuta. Każda z nich charakteryzowała się bogatym, ale bardzo często nieodkrytym dziedzictwem kulturowym.
Zespół marketingowy stowarzyszenia PSAR odwiedził wszystkie gminy. Do współpracy zaproszone zostały osoby, które w swoich społecznościach kultywują i przekazują tradycje z pokolenia na pokolenie. Podczas warsztatów i szkoleń na zasadzie dialogu obywatelskiego, opracowano strategię działania w obszarze przedsiębiorczości i edukacji. Uczestnicy projektu wzięli udział w wizycie studyjnej w Oslo, poznając działania norweskich społeczników na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego.
Technologia VR i multimedia
Jakie są efekty tej współpracy? W gminie Narol odtworzony został warsztat drzeworytniczy sprzed setek lat, a w budynku starej szkoły powstały sale wystawowe i warsztatowe. Gmina Świlcza skupiła się na bożonarodzeniowych tradycjach. Powstał m.in. film w technologii VR 360, który przenosi widzów na staropolską Wigilię. Gmina Czarna swoją historię utkała na krosnach, by odkryć na nowo tamtejsze tkactwo. W Kołaczycach odbyła się średniowieczna „Uczta na Zamku Golesz”, a obecnie odwiedzający go turyści mogą interaktywnie zwiedzać historyczne ruiny, przygotowano też dla nich słuchowisko w trzech językach. Z kolei w Niwiskach drugie życie zyskały barwne polichromie, zdobiące zabytkowy dwór Jana Hupki. Teraz mają one szansę stać się marką promocyjną gminy.
Zapraszamy do współpracy
Projekt „Podkarpacka Kultura bez Barier” realizowany był w kilku wymiarach jednocześnie, dzięki współpracy władz samorządowych i wolontariuszy, którzy wspierają rozwój kultury i zarządzanie jej dziedzictwem oraz pozwalają gminom odkrywać wartości kulturowe regionu.
– Stowarzyszenie nie ustaje w poszukiwaniu środowisk otwartych na promocję kultury. W gminach widzimy potencjał i świadome go osoby. Właśnie z nimi chcemy pracować, pomagać im włączać różne grupy, które mogą się identyfikować z regionalnym dziedzictwem kulturowym – dodaje Monika Marković z PSAR.
Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture Without Barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 411 132,32 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 2 208 099,22 PLN.

Skip to content