Zapraszamy na warsztaty dla kobiet!

Psar.pl » Projekty » Sisterhood » Zapraszamy na warsztaty dla kobiet!

Zapraszamy na warsztaty dla kobiet!

Warsztat: «Żart, czy na poważnie»

– dowiesz się o rodzajach poczucia humoru i z czego to wynika.

– nauczysz się jak wyłapywać ukrytą i jawną dyskryminację w żartach.

– na realnych przykładach zobaczymy jaką reakcję może wywołać „niewinny” żart i co z tym robić.

– uzyskasz metody na radzenie sobie z niestosownymi żartami.

Partner projektu: Norsensus Mediaforum

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Skip to content