Warsztaty „Różni, a jednak tacy sami”

Inicjatywy społeczne

Warsztaty „Różni, a jednak tacy sami”

„Różni, a jednak tacy sami” to inicjatywa społeczna przeprowadzona w formie warsztatów antydyskryminacyjnych w trzech podkarpackich miejscowościach w Rzeszowie, Dębicy i Dynowie. Została skierowana do uczennic i uczniów szkół średnich. Łącznie wzięło w nich udział 63 osoby.
Jej celem było uświadomienie uczestniczkom i uczestnikom sytuacji dyskryminujących które mogę ich dotknąć, jak również aby dzięki tym warsztatom potrafili docenić różnorodność osób z jakimi się spotykają oraz dostrzec negatywny wpływ uprzedzeń nie tylko na życie osoby dyskryminowanej ale i jej otoczenia.

Edukatorki przy wsparciu tutorki przygotowały scenariusz zajęć oparty na metodzie dramy. Wykorzystanie tej metody pozwoliło na zaangażowanie młodych ludzi w temat warsztatu nie tylko na poziomie intelektualnym, ale i emocjonalnym.
Na początku warsztatu prowadzące edukatorki podzieliły się wiedzą na temat mechanizmów powstawania uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji.
Następnie uczestniczki i uczestnicy poznali historię 16-letniej Niny, która spotykała się z zachowaniami dyskryminującymi ze strony rówieśników. Słuchając jej historii, a następnie wcielając się w rolę bohaterów zdarzeń, młodzi ludzie odkrywali co się wydarzyło i dlaczego tak się stało. Na bazie tego doświadczenia starali się szukać rozwiązań i podejmowali próby radzenia sobie z sytuacjami dyskryminującymi. Dzięki metodzie dramy mogli wczuć się w rolę innych ludzi, dlatego był to dla nich proces bezpieczny, a zarazem bardzo praktyczny.
Uczestniczki i uczestnicy warsztatów wymienili się doświadczeniami, jak historia Niny na nich wpłynęła, jak się czuli wcielając się w rolę bohaterów.
Podsumowując warsztaty uczennice i uczniowie podkreślili, że taki sposób przeprowadzenia warsztatów był dla nich zupełnie nowym doświadczeniem ale równocześnie interesującym. Dzięki temu mogli w inny sposób spojrzeć na sytuacje jakie spotykają ich i ich rówieśników.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.Skip to content