Warsztaty „Mam tę moc”.

Inicjatywy społeczne

Warsztaty „Mam tę moc”.

W ramach tej inicjatywy dziewczyny przygotowały i przeprowadziły antydyskryminacyjne warsztaty pod tytułem „Mam tę moc” dla uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, małej podkarpackiej miejscowości. Było to pierwsze tego typu szkolenie w szkole.

W warsztatach wzięły udział w sumie 31 dziewczyny. Zajęcia podzielone zostały na dwie części. Pierwsza dotyczyła zjawiska i mechanizmów dyskryminacji ze względu na płeć, z czym często spotykają się młode kobiety. Omówiono także rolę jaką pełnią stereotypy w procesie powstawania zachowań dyskryminujących. Druga część warsztatu dotyczyła samoakceptacji, pozytywnego postrzegania siebie i wzmacniania poczucia własnej wartości. Uczestniczki warsztatów odkrywały i nazywały swoje mocne strony oraz uczyły się doceniać siebie i inne kobiety

Jak w innych inicjatywach tego projektu, dziewczyny wykorzystały wiedzę i kompetencje nabyte w trakcie szkoleń i Obozu Mocy, aby pozytywnie wpłynąć na życie swoich rówieśniczek.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Skip to content