Warsztaty „Dziewczyny w działaniu”.

Inicjatywy społeczne

Warsztaty: „Dziewczyny w działaniu”

Uczestniczki przygotowały scenariusz i przeprowadziły dla swoich rówieśników warsztaty pod tytułem „Bądź świadomy swoich działań.

W tych wysiłkach bazowały na własnych doświadczeniach, dyskusjach, także wiedzy i kompetencjach wyniesionych z warsztatów, w których same uczestniczyły w projekcie „Dziewczęcy łącznik”. Teraz, same będąc trenerkami, musiały dobrać odpowiednie treści, zabawy oraz ćwiczenia związane z tematem antydyskryminacji. W ten sposób pozwoliły uczestniczkom swoich zajęć doświadczyć tego, czym one same zostały zainspirowane na naszym Obozie Mocy.

Inicjatywa spotkała się ze świetnym przyjęciem. Pokazało to dziewczynom drogę do działania i dało motywację do dalszej pracy oraz przeprowadzenia warsztatów w pozostałych klasach pierwszych.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Skip to content