Warsztaty „Być kobietą”

Inicjatywy społeczne

Inicjatywa społeczna „Być kobietą”

Inicjatywa dotyczyła przygotowania scenariusza i przeprowadzenia warsztatów pod tytułem „Być kobietą” dla 30 dziewczyn w wieku 16-17 lat z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie.

W ramach warsztatów uczestniczki projektu „Dziewczęcy łącznik” przybliżyły swoim rówieśniczkom, jak ważna jest pewność siebie, niezależność, poczucie własnej wartości, solidarność i wzajemne wsparcie. Twórczynie inicjatywy zaczęły od zadania sobie pytania, czy i gdzie dostrzegają dyskryminację kobiet. To pomogło im określić cel projektu. Wiedząc, co jest ważne dla podobnych im młodych kobiet mogły zaprojektować konkretne działania.
W dniu 31 sierpnia odbyły się próbne warsztaty dla koleżanek i pierwsza próba bycia trenerką/nauczycielką. Natomiast 12 września odbyły się już główne warsztaty. W ich trakcie wykorzystano różnorodne metody i materiały dydaktyczne, aby pomóc uczestniczkom:

  1. rozpoznawać dyskryminację w codziennym życiu,
  2. zidentyfikować kobiety, które są dla nich autorytetami,
  3. zdefiniować, czym jest dla nich kobiecość i jak realizować jej wzorce w swoim życiu,
  4. określić, jakie są ich oczekiwania w stosunku do innych kobiet i co mogą zrobić, żeby się wspierać.

W trakcie realizacji inicjatywy dziewczyny miały wsparcie tutorki, jednak przede wszystkim same się  nawzajem motywowały, budowały relację, monitorowały własne postępy. Nagrodą za to było bardzo dużo pozytywnych informacji zwrotnych od uczestniczek warsztatów. Potwierdziło się również duże zapotrzebowanie na tego typu zajęcia.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Skip to content