Arteterapia grupowa

 To metoda terapii z udziałem twórczości i sztuki. Wykorzystuje różne formy plastyczne, muzyczne, literackie, taneczne, teatralne i inne. Arteterapia grupowa uczy budować satysfakcjonujące relacje między uczestnikami w grupie.

 •   rozwija współczucie i wzajemne zrozumienie;
 •   ułatwia integrację wewnętrzną i z innymi osobami;
 •   daje ogromną motywację i zwiększa zaangażowanie uczestników we wspólne działania;
 •   rozwija umiejętności społeczne oraz werbalnej i niewerbalnej komunikacji;
 •   jest idealnym rozwiązaniem, gdy pojawiają się trudności z adaptacją, w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów albo wysoki poziom napięcia w grupie, ponieważ podczas zajęć każdy czuje się usłyszany i wspierany, a nikt nie jest oceniany;
 •   pomaga dostrzec i znaleźć rozwiązania istniejących konfliktów.

Aby wziąć udział w arteterapii nie trzeba mieć talentu plastycznego ani zmysłu artystycznego. Ważny jest sam proces tworzenia a nie efekt końcowy. Praca twórcza w połączeniu z dialogiem pomagają lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i postawy. Dodatkowo praca w grupie sprzyja głębszej refleksji, co umożliwia zaistnienie pożądanej zmiany.

Dla kogo?

 •  Dla uczniów z polskich, ukraińskich oraz mieszanych klas
 • Dla uchodźców z Ukrainy doświadczających trudności w adaptacji do życia w nowym kraju lub/i integracji w zespole klasowym czy potrzebujących wsparcia
 • Dla grup uczniowskich chcących pogłębić, poprawić komunikację między sobą lub/ i nauczycielem;

Jak to robimy w TUTU?

Arteterapia w Centrum TUTU realizuje swoje założenia poprzez sztuki wizualne, często wykorzystując elementy:

 • muzykoterapii aktywnej (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce improwizacja) oraz receptywnej (słuchanie muzyki, relaksacja, wizualizacja, trening wyobrażeniowy);
 • dramaterapii (odgrywanie różnych ról społecznych w improwizowanych sytuacjach, pantomima);
 • choreoterapii (taniec, ruch);
 • biblioterapii (użycie wyselekcjonowanych lub specjalnie tworzonych materiałów czytelniczych w celach terapeutycznych, np. bajkoterapia);

Punktem wyjścia do projektowania i realizacji zajęć jest zawsze diagnoza potrzeb uczestników, potrzeb grupy i jej celów. Zajęcia bazują na rozwojowym i terapeutycznym oddziaływaniu sztuki i procesu tworzenia, ale też często na doświadczaniu bycia w grupie osób o podobnych wyzwaniach, celach, potrzebach, na podobnym etapie życiowym, w którym można (od)budować poczucie wspólnoty, akceptacji i własnej wartości.

Prowadzące

 

Marta K.

Arteterapeutka

Marina T.

Psycholożka Rodzinna

Jesteś zainteresowana/y?

Czujesz, że potrzebujesz zmiany? Zapisz się na pierwszą wizytę!

Zapisz się na zajęcia!

Czujesz, że potrzebujesz zmianyZapisz się na pierwszą wizytę!

Kontakt

Adres

Godziny otwarcia

  Zapisz się na zajęcia!

  Czujesz, że potrzebujesz zmiany? Zapisz się na pierwszą wizytę!

  Kontakt

  Adres

  Godziny otwarcia

   Skip to content