Arteterapia rodzinna

Problemy z relacjami, komunikacją, w wychowaniu dzieci – wiele rodzin się z tym zmaga. 

Kluczowym jest zrozumienie, że w każdej rodzinie, na różnych etapach pojawiają się trudności. Czasami mają bardzo złożony charakter, mogą się piętrzyć i stopniowo narastać. Wtedy warto rozważyć skorzystanie z pomocy specjalistów.

Dla kogo?

 • rodzeństw, u których występują trudności w komunikacji i konflikty,
 • rodzin, które z różnych przyczyn przeżywają kryzys lub u których bardzo często pojawiają się konflikty,
 • rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie i członków swojej rodziny.

Co zyskasz?

 • polepszenie komunikacji i współpracy w rodzinie.
 • nawiązanie lub pogłębienie wzajemnych relacji i pogłębienie więzi. Rozpoznanie wartości i potencjału rodziny.
 • lepsze zrozumienie emocji i potrzeb swoich i członków swojej rodziny.

Jak to robimy w TUTU?

Arteterapia w Centrum TUTU realizuje swe założenia poprzez sztuki wizualne, często wykorzystując elementy:

 • muzykoterapii aktywnej (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce improwizacja) oraz receptywnej (słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja);
 • dramatoterapii (teatru, dramy – odgrywanie różnych ról społecznych w improwizowanych sytuacjach, pantomimy);
 • choreoterapii (taniec, ruch);
 • biblioterapii (użycie wyselekcjonowanych lub specjalnie tworzonych materiałów czytelniczych w celach terapeutycznych, np. bajkoterapia);

Punktem wyjścia do projektowania i realizacji zajęć jest diagnoza indywidualnych potrzeb i celów dziecki. Zajęcia bazują na rozwojowym i terapeutycznym działaniu sztuki i procesu tworzenia, ale też często na doświadczeniu bycia w grupie rodzeństwa o podobnych wyzwaniach, celach, potrzebach, w podobnym wieku rozwojowym, w której można (od)budować poczucie wspólnoty, akceptacji i  własnej wartości.

Prowadzące

 

Marta Kacała-Kowalska

Arteterapeutka

Marina Tkachenko

Psycholożka Rodzinna

Jesteś zainteresowana/y?

Czujesz, że potrzebujesz zmiany? Zapisz się na pierwszą wizytę!

Arteterapia rodzinna

Problemy z relacjami, komunikacją, w wychowaniu dzieci – wiele rodzin się z tym zmaga. 

Kluczowym jest zrozumienie, że w każdej rodzinie, na różnych etapach pojawiają się trudności. Czasami mają bardzo złożony charakter, mogą się piętrzyć i stopniowo narastać. Wtedy warto rozważyć skorzystanie z pomocy specjalistów.

Dla kogo?

 • rodzeństw, u których występują trudności w komunikacji i konflikty,
 • rodzin, które z różnych przyczyn przeżywają kryzys lub u których bardzo często pojawiają się konflikty,
 • rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie i członków swojej rodziny.

Co zyskasz?

 • polepszenie komunikacji i współpracy w rodzinie.
 • nawiązanie lub pogłębienie wzajemnych relacji i pogłębienie więzi. Rozpoznanie wartości i potencjału rodziny.
 • lepsze zrozumienie emocji i potrzeb swoich i członków swojej rodziny.

Jak to robimy w TUTU?

Arteterapia w Centrum TUTU realizuje swe założenia poprzez sztuki wizualne, często wykorzystując elementy:

 • muzykoterapii aktywnej (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce improwizacja) oraz receptywnej (słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja);
 • dramatoterapii (teatru, dramy – odgrywanie różnych ról społecznych w improwizowanych sytuacjach, pantomimy);
 • choreoterapii (taniec, ruch);
 • biblioterapii (użycie wyselekcjonowanych lub specjalnie tworzonych materiałów czytelniczych w celach terapeutycznych, np. bajkoterapia);

Punktem wyjścia do projektowania i realizacji zajęć jest diagnoza indywidualnych potrzeb i celów dziecki. Zajęcia bazują na rozwojowym i terapeutycznym działaniu sztuki i procesu tworzenia, ale też często na doświadczeniu bycia w grupie rodzeństwa o podobnych wyzwaniach, celach, potrzebach, w podobnym wieku rozwojowym, w której można (od)budować poczucie wspólnoty, akceptacji i  własnej wartości.

Prowadzące

 

Marina Tkachenko

Psycholożka Rodzinna

Marta Kacała-Kowalska

Arteterapeutka

Jesteś zainteresowana/y?

Czujesz, że potrzebujesz zmiany? Zapisz się na pierwszą wizytę!

Zapisz się na zajęcia!

Czujesz, że potrzebujesz zmianyZapisz się na pierwszą wizytę!

Kontakt

Adres

Godziny otwarcia

  Zapisz się na zajęcia!

  Czujesz, że potrzebujesz zmiany? Zapisz się na pierwszą wizytę!

  Kontakt

  Adres

  Godziny otwarcia

   Skip to content