Projekt wspierający szkoły i polsko-ukraińskie klasy w ich codziennym funkcjonowaniu poprzez:

1. rozpoznawania różnych potrzeb i trudności u dzieci z Polski i Ukrainy.
2. doskonalenia kompetencji nauczycieli w pracy w ukraińskich oraz polsko-ukraińskich klasach.
3. usprawnienie komunikacji między dzieckiem, nauczycielem i rodzicem.

Ukraińscy i Polscy specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki, na podstawie analizy potrzeb układają indywidualny plan pracy z konkretną grupą.
Na każdym etapie, działania podejmowane są w ścisłej współpracy z nauczycielami i pedagogami.

 

Uczniowie

Usprawnienie komunikacji w klasie polsko-ukraińskiej. Uczniowie poznają przykładowe rozwiązania sprzyjające budowaniu relacji w klasie. Nauczą się włączania do dialogu i dyskusji o możliwościach współpracy w środowiskach szkolnych, które w obecnych czasach stają się coraz bardziej zróżnicowane.

1. warsztaty związane z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym: integracją, rozwiązywaniem konfliktów, rozpoznawaniem i radzeniem sobie ze swoimi emocjami.
2. konsultacje indywidualne, podczas których specjalistki skupiają się na prac
z pojedynczym dzieckiem.
3. mediacje w zależności od potrzeby między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

 

Nauczyciele

Wyposażenie nauczycieli w narzędzia do współpracy z dziećmi i młodzieżą różnorodną kulturowo i społecznie. Nauczyciele dowiedzą się, jak rozpoznać mobbing rówieśniczy i dyskryminację, jak im przeciwdziałać oraz podchodzić ze zrozumieniem do różnic kulturowych.

1. certyfikowane warsztaty antydyskryminacyjne, włączające, z elementami safeguardingu*
2. konsultacje indywidualne, podczas których skupimy się na rozpoznaniu i rozwiązaniu pojawiających się trudności.
3. mediacje w zależności od potrzeby między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

 

Rodzice

Poszerzenie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży, metod postępowania,
sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
1. warsztaty związane z rozwojem kompetencji rodzicielskich.
2. konsultacje podczas których skupimy się na rozpoznaniu i rozwiązaniu pojawiających się trudności.
3. mediacje w zależności od potrzeby między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

*safeguarding – ochrona przed nadużyciami, krzywdami i zaniedbaniami

Harmonogram zajęć w Protection Hub

Zajęcia w UNHCR Centrum Wsparcia Uchodźców (Protection Hub) przygotowane przez pracowników Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin stworzone są z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Wspólnie tworzymy miejsce, w którym najmłodsi mogą spędzić czas w przyjaznej atmosferze, rozwijać swoje umiejętności poprzez zabawę, zajęcia językowe i artystyczne, stworzone specjalnie dla nich.

Wtorek (28.11)

14:30

wszystkie dzieci

 Zajęcia integracyjno-ruchowe

 

15:00-16:00

wiek 6-12lat

Zajęcia kreatywno-techniczne

 Papierowe śnieżynki (dekoracja okienna)

16:00-17:00

wszystkie dzieci

 Zajęcia integracyjne

 Według propozycji dzieci

Środa (29.11)

14:30

wszystkie dzieci

 Zajęcia integracyjno-ruchowe

 

15:00-16:00

wiek 5-12lat

Zajęcia techniczno-kreatywne

Maska broda Świętego Mikołaja

16:00-17:00

wszystkie dzieci

 Zajęcia integracyjne

 Według propozycji dzieci

Czwartek (30.11)

14:30

wszystkie dzieci

 Zajęcia integracyjno-ruchowe

 

15:00-16:00

wiek 7-11lat

Zajęcia techniczne

List do świętego Mikołaja

16:00-17:00

wszystkie dzieci

 Zajęcia integracyjne

 Według propozycji dzieci

Piątek (24.11)

14:30

wszystkie dzieci

 Zajęcia integracyjno-ruchowe

 

15:00-16:00

wiek 6-11lat

 Zajęcia techniczno-artystyczne

 Czarny kot z wykorzystaniem różnych metod plastycznych

16:00-17:00

wszystkie dzieci

 Zajęcia integracyjne

 Według propozycji dzieci

Sobota (25.11)

10:00

wszystkie dzieci

 Zajęcia integracyjno-ruchowe

 

11:30

wiek 4-13lat

 Gry planszowe/ruchowe

 

12:30-14:00

6-13lat + rodzic

  Warsztaty świąteczne dla dzieci i dorosłych

 

14:30-16:00

3-14lat

Nauka języka

 Projekcje bajek w języku polskim

16:00

wszystkie dzieci

 Zajęcia integracyjne

 Według propozycji dzieci

Projekt finansowany ze środków UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców, w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Więcej informacji oraz wszystkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie:

Kamila_Stachow

Kamila Stachów

Koordynatorka projektu

k.stachow@psar.pl

+48 726 720 081

Więcej informacji oraz wszystkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie:

Kamila Stachów
Koordynatorka projektu

k.stachow@psar.pl

+48 726 720 081

Skip to content