Startuje nowy projekt „Podkarpacka kultura bez barier”

Psar.pl » Projekty » Podkarpacka Kultura bez barier » Startuje nowy projekt „Podkarpacka kultura bez barier”

Startuje nowy projekt „Podkarpacka kultura bez barier”

Wystartowaliśmy z innowacyjnym projektem „Subcarpathian Culture without barriers” – „Podkarpacka kultura bez barier”.

Projekt ma celu wsparcie i rozwój przedsiębiorczości lokalnych twórców, artystów, instytucji dziedzictwa kulturowego i ośrodków kultury z 5 podkarpackich gmin. W ciągu następnych 15 miesięcy na terenie województwa podkarpackiego odbędzie się organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali, konkursów oraz realizacja gier terenowych i innych wydarzeń artystycznych. Projekt zwróci szczególną uwagę na grupy, które rzadziej uczestniczą w życiu kulturalnym: np. dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami itd. Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały gminy, na terenie których, żyją mniejszości narodowe i etniczne.

Zachęcamy do udziału i wspólnego działania!

Post a Comment
Skip to content