Bez kategorii Sprawozdania merytoryczne

Opublikowano w: Bez kategorii

2018

Projekty PSAR:

 1. Dodatek „Niepodległość” do gry planszowej „Rzeszów. Miasto Skarbów”.
 2. Mini-przewodnik „Małopolskie wędrówki dla przedszkolaków”.
 3. Książka dla dzieci „Obrazy wolności” (II część serii przygód Maćka z Rzeszowa).
 4. Książka dla dzieci „Gród nad Wisłokiem” (III część serii przygód Maćka z Rzeszowa).
 5. Podkarpacka kultura dla przedszkolaków – PROGRAM EDUKACYJNY
 6. „Z wizytą w Medyni” – gra terenowa po zagłębiu garncarskim
 7. Podkarpacka Księga Łamigłówek. 100 zadań na 100-lecie odzyskania niepodległości
 8. Mini-przewodnik „Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków – część II
 9. Piosenka i Teledysk „U nas można latać”.
 10. Book swap w CH Plaza Rzeszów
 11. Dzień dziecka w Rymanowie
 12. Zaprojektowanie i wydanie gry memory dla Urzędu Miasta w Jarosławiu

Nagrody:

NGO Wysokich Lotów – nagroda główna w kategorii Kultura i tożsamość narodowa, nadana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, odebrana z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2019

Rok 2019 był w Stowarzyszenia czasem w dużym stopniu przeznaczonym na reewaluację dotychczasowych działań oraz zdefiniowanie celów i kierunków rozwoju na kolejne lata. W rezultacie zrealizowano mniej projektów niż w roku 2018 i nie osiągnięto równie wysokiego dochodu, jednak Stowarzyszenie zainicjowało procesy związane ze zmianami organizacyjnymi,  pozyskiwaniem partnerów i dywersyfikacją działań, które przyniosły wymierne efekty już w pierwszej połowie roku 2020.
W szczególności pozwoliły Stowarzyszeniu efektywnie radzić sobie z wyzwaniami wywołanymi przez epidemię Covid-19 i dostosowywać projekty do nowych warunków.

Wyniki:

 • Wdrożenie modelu biznesowego Canvas w działaniu Stowarzyszenia;
 •  Szkolenia dla kadry PSAR (uczestnictwo w 12 kursach, warsztatach i innych inicjatywach rozwojowych);
 • Podjęcie pierwszych kroków w celu przekształcenia Stowarzyszenia w przedsiębiorstwo społeczne;
 •  Nawiązanie współpracy z partnerami z Norwegii, Ukrainy i Słowacji;
 •  Udział w giełdzie partnerstw w Norwegii (luty 2020);
 • Międzynarodowa współpraca przy opracowaniu nowych inicjatyw;
 • Realizacja projektów, m.in:

– „Kultura w sieci, dla dzieci od dzieci” – Narodowe Centrum Kultury program „Kultura w Sieci”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 –  „Kijowska kultura dla przedszkolaków” – Program Edukacyjny, w partnerstwie z Zespołem Placówek Edukacyjnych „Bilczenia” z Ukrainy – program RITA, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (w trakcie)