Spotkanie z Norweską Radą Kultury 

Psar.pl » Projekty » Podkarpacka Kultura bez barier » Spotkanie z Norweską Radą Kultury 

Spotkanie z Norweską Radą Kultury

Podczas wizyty w Norwegii nasz zespól spotkał się z Norweską Radą Sztuki Arts Council Norway / Kulturdirektoratet, gdzie prezentował plan realizacji projektu „Subcarpathian Culture without barriers” – „Podkarpacka Kultura bez barier”.

Na spotkaniu z Theą Breivik przedstawiliśmy naszą strategię komunikacji, badania potrzeb regionu oraz kreatywne rozwiązania.

Podkarpacie charakteryzuje się szczególnym pięknem, a nasz projekt dla 5 gmin umożliwi zidentyfikowanie dziedzictwa kulturowego, które jest charakterystyczne dla danego regionu lecz z różnych przyczyn zostało zapomniane lub nie jest spopularyzowane.

Projekt skierowany do grup niedostatecznie reprezentowanych, takich jak młodzież, społeczności o niskich dochodach, imigranci, ludność wiejska oraz kobiety.

Projekt umożliwia – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, rasę, pochodzenie – sprawiedliwe, pełne uczestnictwo na jednakowych zasadach.

Celem projektu jest zwiększenie udziału publiczności w nowych wydarzeniach dziedzictwa kulturowego o co najmniej 1500 uczestników w okresie 12 miesięcy.

„Podkarpacka Kultura bez barier” korzysta z dofinansowania o wartości 314 000 EUR otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Łączna wartość projektu wynosi 1 686 000,00 PLN.

Post a Comment
Skip to content