Pko Bank Polski

Wydanie „Rzeszowskich spacerów – gry pamięciowej” nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów, którzy dostrzegli sens i duży potencjał tego projektu, i zdecydowali się pomóc nam w jego realizacji. Jednym z tych sponsorów jest bank PKO BP.

rzeszowskie_spacery_pudelko_social_media

Zwróciliśmy się do tej firmy po pomoc wiedząc, że w ramach swojej działalności społecznej wspierała inne projekty, które są bliskie naszemu stowarzyszeniu: związane z edukacją, kulturą, sportem i zdrowiem. Bank PKO BP umożliwił realizację wielu inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży.

Wśród nich są m.in.:

  • projekty zmierzające do budowania solidarności społecznej z młodymi ludźmi  zagrożonymi wykluczeniem,
  • tłumaczenia na język polski wartościowych dydaktycznych materiałów wideo,
  • integracji międzypokoleniowej i promowania honorowego dawstwa krwi wśród młodych osób.
fot. Fundacja PKO BP
fot. Fundacja PKO BP

 

Nie pomyliliśmy się w swojej ocenie. Bank PKO BP zdecydował się dofinansować przedsięwzięcie PSAR-u, między innymi dzięki temu możliwe było przygotowanie i wydanie w wysokiej jakości „Rzeszowskich spacerów – gry pamięciowej”.

Dziękujemy.