Powstała nowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci

Psar.pl » Aktualności » Powstała nowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci

Powstała nowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci

Z radością dzielimy się z Wami informacją, że PSAR dołączył do Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci. Koalicję tworzy 16 wiodących polskich organizacji, które realizują misję ochrony praw dzieci, w szczególności prawa do życia bez przemocy.

Celem Koalicji jest wzmocnienie głosu rzeczniczego organizacji w sprawach dotyczących ochrony dzieci oraz stworzenie możliwości rozwoju, wymiany doświadczeń organizacji członkowskich i wzajemnych inspiracji w zakresie działań pomocowych i profilaktycznych na rzecz dzieciństwa bez przemocy.

Wierzymy, że poprzez wspólne działania organizacji pozarządowych wchodzących w skład Koalicji, we współpracy instytucjami publicznymi możemy skutecznie realizować wizję świata, w którym dziecko jest podmiotem praw gwarantowanych przez Konwencję praw dziecka!

Koalicja powstała z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w jej skład oprócz PSAR i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wchodzą również organizacje tak jak:

 • Fundacja PoWer,
 • Fundacja Sempre a Frente,
 • Fundacja Słonie na Balkonie,
 • Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL,
 • Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA,
 • Fundacja NON LICET,
 • Stowarzyszenie Klanza Białystok,
 • Fundacja „Dziecko w Centrum”,
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka,
 • Stowarzyszenie ETOH,
 • Stowarzyszenie Moc Wsparcia,
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka,
 • Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie Homini.
Skip to content