Podkarpacka kultura dla przedszkolaków

Psar.pl » Projekty na stronę » Podkarpacka kultura dla przedszkolaków

Podkarpacka kultura dla przedszkolaków

W okresie od 1.08.2018 r. do 30.10.2108 r. stowarzyszenie PSAR przy współpracy z wolontariuszami zrealizowało projekt „Podkarpacka kultura dla przedszkolaków – PROGRAM EDUKACYJNY”, dofinansowany z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA 2018.

Projekt skierowany był do dzieci w wieku 3-6 lat i ich opiekunów, zamieszkujących tereny o mniejszym dostępie do kultury. Głównym celem był wzrost świadomości w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego oraz rozwijanie postawy obywatelskiej.

Cele szczegółowe:
– wzrost kapitału kulturowego i społecznego poprzez aktywizację i włączenie się grup przedszkolnych oraz rodzin z dziećmi we wspólne działania na rzecz poznawania i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego;
– identyfikowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i poszerzanie wiedzy o nim i o jego wartościach;
– lepsze wykorzystanie wartości dziedzictwa kulturowego w rozwoju społecznym Podkarpacia poprzez szerokie upowszechnianie i promowanie dziedzictwa i jego wartości;
– podniesienie kompetencji wolontariuszy w zakresie rozwoju wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Działania:

1. EDUKACJA – warsztaty dla 60 nauczycieli w 15 placówkach przedszkolnych i dyskusja o wielowymiarowym wpływie dziedzictwa kulturowego na rozwój dzieci.

2. ANIMACJA – przeprowadzenie animacji wśród 30 grup przedszkolnych. Podczas spotkań zademonstrowano wykorzystanie przekazanych materiałów (gry planszowe „Podkarpackie wędrówki”, puzzle i kolorowanki z tej samej serii, mini-przewodniki „Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków”). Celem tego działania było wzbudzenie wśród najmłodszych zainteresowania dziedzictwem kulturowym, budowanie ich tożsamości z regionem, kształtowanie potrzeby uczestniczenia w kulturze i odpowiedzialności za dobra kultury, poznanie różnorodności dziedzictwa kulturowego na Podkarpaciu oraz nauka podstawowych terminów z dziedziny kultury i nabycie umiejętności ich rozróżniania (np. zamek/pałac, muzeum/skansen).

3. UMACNIANIE – przeprowadzone zostały dwa przeglądy artystyczne „Podkarpackie wędrówki” – wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (14-15 września 2018). Całe grupy przedszkolne recytowały publicznie wiersze z książek „Podkarpackie wędrówki” część I i część II. Celem było m.in. wzmocnienie kapitału kulturowego u przedszkolaków oraz nabywanie umiejętności wystąpień publicznych.

4. AKTYWIZOWANIE – Podkarpacki Paszport Rodzinny to książeczka z opisem dziedzictwa kulturowego Podkarpacia z miejscem na pieczątki. Ta część projektu ma na celu zmotywowanie całych rodzin do korzystania z wartości dziedzictwa kulturowego.

5. ZAANGAŻOWANIE – wycieczki rodzinne z paszportem w ręku zachęcają do poznawania własnego dziedzictwa kulturowego i mają pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców Podkarpacia.

Skip to content