Projekty Podkarpacka kultura dla przedszkolaków – PROGRAM EDUKACYJNY

Opublikowano w: Projekty

W okresie od 1.08.2018 r do 30.10.2108 r. stowarzyszenie PSAR przy współpracy z wolontariuszami zrealizowało projekt „Podkarpacka kultura dla przedszkolaków – PROGRAM EDUKACYJNY”, dofinansowany z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA 2018.

Projekt skierowany był do dzieci w wieku 3-6 lat i ich opiekunów, zamieszkujących tereny o mniejszym dostępie do kultury. Celem głównym był wzrost świadomości w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego oraz rozwijanie postawy obywatelskiej.

Cele szczegółowe:
– wzrost kapitału kulturowego i społecznego poprzez aktywizację i włączenie się grup przedszkolnych oraz rodzin z dziećmi we wspólne działania na rzecz poznawania i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego;
– identyfikowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i poszerzanie wiedzy o nim i o jego wartościach;
– lepsze wykorzystanie wartości dziedzictwa kulturowego w rozwoju społecznym Podkarpacia poprzez szerokie upowszechnianie i promowanie dziedzictwa i jego wartości;
– podniesienie kompetencji wolontariuszy w zakresie rozwoju wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Działania:

1. EDUKACJA – warsztaty dla 60 nauczycieli w 15 placówkach przedszkolnych i dyskusja o wielowymiarowym wpływie dziedzictwa kulturowego na rozwój dzieci.


2. ANIMACJA – przeprowadzenie animacji wśród 30 grup przedszkolnych. Podczas spotkań zademonstrowano wykorzystanie przekazanych materiałów (gry planszowe „Podkarpackie wędrówki”, puzzle z tej samej serii, kolorowanki z tej samej serii, mini-przewodniki „Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków”). Celem tego działania było wzbudzenie wśród najmłodszych zainteresowania dziedzictwem kulturowym, budowanie ich tożsamości z regionem, kształtowanie potrzeby uczestniczenia w kulturze i odpowiedzialności za dobra kultury,
poznanie różnorodności dziedzictwa kulturowego na Podkarpaciu oraz nauka podstawowych terminów z dziedziny kultury i nabycie umiejętności ich rozróżniania (np. zamek/pałac, muzeum/skansen).


3. UMACNIANIE – przeprowadzone zostały dwa Przeglądy artystyczne „Podkarpackie wędrówki” – wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (14-15 września 2018). Całe grupy przedszkolne recytowały publicznie wiersze z książek „Podkarpackie wędrówki” cz.I i cz.II. Celem było m.in. wzmocnienie kapitału kulturowego u przedszkolaków oraz nabywanie umiejętności wystąpień publicznych.

4. AKTYWIZOWANIEPodkarpacki Paszport Rodzinny to książeczka z opisem dziedzictwa kulturowego Podkarpacia z miejscem na pieczątkę. Ta część projektu ma na celu zmotywowanie całych rodzin do korzystania z wartości dziedzictwa kulturowego.


5. ZAANGAŻOWANIE – wycieczki rodzinne z paszportem w ręku zachęcają do poznawania własnego dziedzictwa kulturowego i mają pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców Podkarpacia

 

Niektóre artykuły w mediach:
1. https://www.mediarzeszow.pl/wiadomosci/kultura/kul22933553.html
2. https://www.resinet.pl/aktualnosci/podkarpacie/zdobadz-podkarpacki-paszport-rodziny-dzieki-niemu-bilety-do-instytucji-kultury-beda-o-polowe-tansze.html
3. https://nowiny24.pl/ch-plaza-rzeszow-zaprasza-dzis-i-jutro-na-dzieciecy-przeglad-artystyczny-podkarpackie-wedrowki/ar/13492575
4. https://www.facebook.com/podkarpackiestowarzyszenie/videos/329148307850653/
5. https://wiadomosci.dlastudenta.pl/artykul/podkarpacki-paszport-rodzinny-trwa-rekrutacja-przedszkoli-do-udzialu-w-projekcie,131460.html
6. https://www.facebook.com/sedziszowtv/posts/2202226336728021
7. https://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/26728/rusza-podkarpacki-paszport-rodzinny
8. https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/15298/podkarpackie-wedrowki-przedszkolakow
9. https://www.sedziszowtv.pl/filmy/program-z-dnia-18-09-2018/ (min.:38:17)
10. https://gdziecko.pl/wydarzenie/przeglad-artystyczny-dla-przedszkolakow

Występ przedszkolaków podczas EDD – wszystkie wiersze: 

 

——————

Projekt „Podkarpacka kultura dla przedszkolaków – PROGRAM EDUKACYJNY” został dofinansowany z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA 2018. Współorganizatorem Przeglądu Artystycznego „Podkarpackie wędrówki” było Centrum Handlowe Plaza Rzeszów, które pomogło sfinansować część wydatków związanych z projektem. Pozostałe środki finansowe pochodziły z kilku podkarpackich gmin i instytucji.

Obrazek dla: „Podkarpacka kultura dla przedszkolaków – PROGRAM EDUKACYJNY” w gminie Baranów Sandomierski
Obrazek dla: Podcasty „Kultura w sieci, dla dzieci od dzieci”
Obrazek dla: Ukraina. Dziedzictwo kulturowe w obwodzie kijowskim – Program Edukacyjny dla przedszkolaków
Obrazek dla: Książki, kolorowanki, puzzle, gra planszowa – Seria „Podkarpackie wędrówki”
Obrazek dla: Zagadki przeszłości. Przygody Maćka w Rzeszowie
Obrazek dla: Jarosławskie memory
Obrazek dla: Podkarpacka Księga Łamigłówek. 100 zadań na 100-lecie odzyskania niepodległości
Obrazek dla: „Gród nad Wisłokiem” – III część książki o przygodach Maćka w Rzeszowie
Obrazek dla: Podkarpacka kultura dla przedszkolaków – PROGRAM EDUKACYJNY
Obrazek dla: „Obrazy wolności” – II część książki o przygodach Maćka w Rzeszowie
Obrazek dla: Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków – cz.I miniprzewodnika
Obrazek dla: Przegląd Artystyczny „Podkarpackie wędrówki” 2018
Obrazek dla: „U nas można latać” Dziecięcy Hymn Podkarpacia – WIDEOKLIP
Obrazek dla: „Miasto skarbów. Niepodległość”. Gra planszowa w wersji polskiej i angielskiej – dodatek.
Obrazek dla: Podkarpacki Paszport Rodzinny
Obrazek dla: Z wizytą w Medyni – gra terenowa po Zagłębiu Garncarskim
Obrazek dla: U nas można latać – podkład muzyczny + tekst
Obrazek dla: Gra pamięciowa online „Rzeszowskie spacery”
Obrazek dla: Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków – część II mini przewodnika
Obrazek dla: Rzeszów-Miasto Skarbów. Wciągająca rodzinna gra planszowa.
Obrazek dla: I Przegląd Artystyczny „Rzeszowskie spacery”
Obrazek dla: Rzeszowski Klub Rodzinny
Obrazek dla: Rzeszowskie spacery dla przedszkolaków – miniprzewodnik
Obrazek dla: Rzeszowskie spacery – memory dla dzieci i dorosłych