Kobieta w zielonym kapeluszu wypelnia ankiete

Diagnoza społeczna mieszkańców 5 gmin

Psar.pl » Projekty » Podkarpacka Kultura bez barier » Diagnoza społeczna mieszkańców 5 gmin

Diagnoza społeczna mieszkańców 5 gmin

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin przy współpracy z norweską organizacją Norsensus Mediaforum realizuje projekt „Subcarpathian Culture without barriers”. To międzynarodowy projekt, który ma na celu wsparcie i rozwój przedsiębiorczości lokalnych twórców, artystów, instytucji dziedzictwa kulturowego i ośrodków kultury z podkarpackich gmin.

W drodze rekrutacji do projektu zakwalifikowało się 5 gmin:

  • Gmina Czarna
  • Gmina Kołaczyce
  • Gmina Narol
  • Gmina Niwiska
  • Gmina Świlcza

Jednym z etapów projektu jest diagnoza społeczna, która została zrealizowana w każdej z gmin biorącej udział w projekcie. Jej celem jest zbadanie potrzeb mieszkańców i współpracy z biznesem w zakresie dziedzictwa kulturowego. W ankietach szczególnie wzięto pod uwagę mniejszości narodowe i etniczne.

Prowadzone jest również badanie i analiza oczekiwań przedstawicieli lokalnego biznesu pod kątem współpracy z instytucjami kultury i twórcami, w celu komercjalizacji ich oferty kulturalnej.

Te działania pozwolą m.in. na wdrożenie strategii przedsiębiorczości kulturalnej i edukacji publiczności. Opracowane zostaną modele tworzenia i organizowania działań kulturalnych z uwzględnieniem perspektywy różnorodności kulturowej, a także wykorzystane zostaną norweskie praktyki w zakresie przedsiębiorczości kulturalnej, włączające grupy mniejszościowe.

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.

Skip to content