Jak dobrze znasz dziedzictwo Gminy Narol?

Psar.pl » Projekty » Podkarpacka Kultura bez barier » Jak dobrze znasz dziedzictwo Gminy Narol?

Jak dobrze znasz dziedzictwo Gminy Narol?

Miasto i Gmina Narol to urokliwe miejsko-wiejskie tereny w województwie podkarpackim, powiecie Lubaczowskim z siedzibą w malowniczym Narolu. Obszar ten przez wieki przyciągał osadników, a pierwsze ślady ludzkiej obecności sięgają młodej epoki kamiennej (ok. 2500 – 1700 p.n.e.), co czyni Narol miejscem o wyjątkowej wartości archeologicznej. Na terenie gminy Narol emanuje wyjątkowy urok krajobrazu. To miejsce, gdzie natura i tradycje splatają się z nowoczesnością, co wzbogaca kulturalne dziedzictwo regionu.

Mieszkańcy Gminy Narol, dumni ze swoich korzeni i tradycji, wciąż starają się dbać o rozwój swoich okolic i lokalnej społeczności. W ramach projektu „Podkarpacka Kultura bez barier” Gmina Narol będzie wzmacniała potencjał dziedzictwa kulturowego regionu, jakim jest m.in. drzeworyt płazowski. Dawna szkoła podstawowa w Płazowie będzie miejscem, gdzie mieszkańcy gminy będą mogli uczestniczyć w warsztatach drzeworytu płazowskiego. Tym samym znacząco wzmocniona zostanie integracja kulturowa mieszkańców gminy i regionu.

Pomysł ten jest oparty na dziedzictwie i wielokulturowości okolic gminy Narol, angażuje różne grupy mieszkańców, w tym rodziny z dziećmi, szkolną młodzież, seniorów i mniejszości narodowe. Będzie to przekaz kulturowy kontynuowany przez lokalnych twórców i Koło Gospodyń Wiejskich z Płazowa, wspierany przez urząd Miasta i Gminy Narol oraz Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Podkarpackim Stowarzyszeniem dla Aktywnych Rodzin.

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.

Skip to content