Logo programu Edukraina.

Edukraina

Edukraina – Dziedzictwo kulturowe w obwodzie kijowskim – program edukacyjny dla przedszkolaków

Edukraina to polsko-ukraiński projekt promujący naturalne i kulturowe dziedzictwo obwodu kijowskiego wśród jego mieszkańców. Strona poświęca szczególną uwagę kształtowaniu kapitału kulturowego u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dlatego na stronie można znaleźć gry, wideo, artykuły, opisy miejsc czy unikatowy paszport. Zamieszczone tu materiały mogą okazać się pomocne i inspirujące dla nauczycieli czy rodziców, którzy będą mogli zaplanować fascynującą wycieczkę lub zajęcia edukacyjne w przedszkolu.

Program „Dziedzictwo kulturowe w obwodzie kijowskim” tworzony jest w partnerstwie dwóch organizacji: Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin (PSAR) i Centrum Rozwoju Dziecka „Bilchenya” u indywidualnego przedsiębiorcy Olga Zelenkovska.

Projekt współfinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Stanowi on adaptację projektu zrealizowanego w 2018 roku przez PSAR. Zakończony sukcesem Program Edukacyjny „Podkarpacka kultura dla przedszkolaków” został wyróżniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem projektu jest wykorzystanie wartości dziedzictwa kulturowego obwodu kijowskiego w rozwoju społecznym jego mieszkańców poprzez upowszechnianie i promowanie dziedzictwa i jego wartości wśród nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Projekt jest konsekwencją wielu rozmów z ukraińskim partnerem na temat systemu oświaty na Ukrainie – jego priorytetach, celach, sposobach ich realizacji oraz przeszkodach na drodze do sukcesu. W czasie tych dyskusji okazało się, że przeprowadzony przez PSAR w 2018 r. projekt „Podkarpacka kultura dla przedszkolaków” doskonale wpisuje się w potrzeby ukraińskich placówek edukacyjnych.

Dziś wiemy, że wdrożenie i realizacja tych działań na Ukrainie jest początkiem zmiany myślenia zarówno rodzin objętych programem, a także wielu instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Skip to content