Drugie szkolenie zespołów gminnych w ramach projektu „Subcarpathian Culture without barriers”

Psar.pl » Projekty » Podkarpacka Kultura bez barier » Drugie szkolenie zespołów gminnych w ramach projektu „Subcarpathian Culture without barriers”

Drugie szkolenie zespołów gminnych w ramach projektu „Subcarpathian Culture without barriers”

Drugie szkolenie zespołów gminnych w ramach projektu „Subcarpathian Culture without barriers”

W dniach 13 – 14 lipca 2023 roku odbyły się drugie szkolenia zespołów gminnych. Warsztaty prowadzili wspólnie:

Tomasz Leśniowski – Prezes Zarządu IPMA Polska, Członek Zarządu pm2pm sp. z o.o., posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi.

Ewa Bednarczyk – Ekspertka w obszarze zrównoważonego zarządzania projektami, posiada 13-letnie doświadczenia jako trenerka i konsultantka z zakresu zarządzania projektami.

Efektem drugich warsztatów jest określenie m.in. unikalnej propozycji wartości, misji i wizji, mocnych i słabych stron działalności gminy w obszarze dziedzictwa kulturowego oraz szans i zagrożeń.

W projekcie udział biorą gminy:

  1. Gmina Czarna
  2. Gmina Kołaczyce
  3. Gmina Narol
  4. Gmina Niwiska
  5. Gmina Świlcza

Dziękujemy Urban Lab Rzeszów za udostępnienie przestrzeni szkoleniowej!

Kolejne zaplanowane warsztaty dla zespołów gminnych już niebawem!

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.

Skip to content